Portada _______ _______ CALENDARI-entregues-alumnes _______ LINKS _______ tapf.etsav@gmail.com _______ Actualitzat: 19/12/14
 

 

RESUM
ex = Entrega d'exercici
E = Entrega de projecte

MATERIALS
[+] = Internet_______[B] = Biblioteca_______[M] = Moble
[up] = Es poden pujar arxius

 

Sem.00

01/09/14

03/09/14

+ Presentació:
Projectes Urbanisme"C"

01/09/14

03/09/14

+ BLOG PASSATGES

portada


Sem.01

08/09/14

+ Presentació TEMA del curs

+ Presentació ex 1

10/09/14

+ TIC 1 Habitatge

08/09/14

[+] MATERIAL

[+] Programa PUC

10/09/14

[+] TIC 1 Habitatge

0


Sem.02

15/09/14

+ E. EXERCICI 1

17/09/14

15/09/14

+ EX1[up]

17/09/14

Arxius DWG:

[+] Plan occupation des sols Nantes

[+] Fond de plans Nantes

0


Sem.03

22/09/14

+ E. ATLAS

+ PRESENTACIÓ ATLAS

24/09/14

22/09/14

[+] bases ATLAS

+ ATLAS[up]

[+] publicació EX1

24/09/14

una imatge de l'atlas


Sem.04

29/09/14

+ PRESENTACIÓ ATLAS

01/10/14

+ Tic 2 Housing

+ TIC 3 Urban

29/10/14

01/10/14

[+] TIC 2 Housing

[+] TIC 3 Urban

una imatge de l'atlas


Sem.05

06/10/14

+ E. EXERCICI 2

08/10/14

+ VIATGE NANTES

06/10/14

+ EXERCICI 2[up]

ATLAS NANTES_publicació

Exercici 1_publicació

08/10/14

+ PROGRAMA VIATGE NANTES

una imatge de l'atlas


Sem.06

13/10/14

15/10/14

ENTREGA 1

13/10/14

15/10/14

+ ENTREGA 1[up]

una imatge de l'atlas


Sem.07

20/10/14

ENTREGA 1.1

22/10/14

20/10/14

+ ENTREGA 1.1[up]

+ Conferències Nantes

22/10/14

+ FOTOS VIATGE NANTES

Ortofoto Loira en diferents èpoques

una imatge de l'atlas


Sem.08

27/10/14

29/10/14

27/10/14

29/10/14

una imatge de l'atlas


Sem.09

03/11/14

05/11/14

+ ENTREGA 2

+ PRESENTACIONS E 2

03/11/14

05/11/14

+ ENTREGA 2[up]

una imatge de l'atlas


Sem.10

10/11/14

12/11/14

10/11/14

12/11/14

una imatge de l'atlas


Sem.11

17/11/14

19/11/14

17/11/14

+ AREs Annex instrumental

+ AREs Plec de recomanacions

19/11/14

1 i 2 de Novembre:

Curs: Visualitzadors urbans CUIMP + CMT

una imatge de l'atlas


Sem.12

24/11/14

+ ENTREGA 3

+ CORRECCIONS PFC

26/11/14

24/11/14

+ ENTREGA 3[up]

26/11/14

una imatge de l'atlas


Sem.13

01/12/14

+ Taller

03/12/14

+ Taller

01/12/14

03/12/14

una imatge de l'atlas


Sem.14

08/12/14

NO LECTIU

10/12/14

08/12/14

10/12/14

una imatge de l'atlas


Sem.15

15/12/14

+ ENTREGA 4

17/12/14

+ PRESENTACIONS E4

15/12/14

+ ENTREGA 4[up]

17/12/14

NOU CONCURS PASSATGES BESÒS

una imatge de l'atlas


Sem.16

N O __ L E C T I U


Sem.17

N O __ L E C T I U


Sem.18

N O __ L E C T I U


Sem.19

12/01/15

ENTREGA FINAL PUc QT1415

aula Taller 10:00 - 14:00

13/01/15

PRESENTACIONS PUc QT1415

aula T3 09:00 - 16:00

12/01/15

+ ENTREGA FINAL[up]

13/01/15

HUB DE RECHERCHE ENSAN-ETSAV

una imatge de l'atlas