Portada _______ _______ CALENDARI-entregues-alumnes _______ LINKS _______ tapf.etsav@gmail.com _______ Actualitzat: 05/03/14
 

 

RESUM
ex = Entrega d'exercici
E = Entrega de projecte

MATERIALS
[+] = Internet_______[B] = Biblioteca_______[M] = Moble
[up] = Es poden pujar arxius

 

Sem.00

03/02/14

05/02/14

+ Presentació:
Projectes Urbanisme"C"

03/02/14

05/02/14

+ BLOG PASSATGES

portada


Sem.01

10/02/14

+ Presentació TEMA del curs

+ Presentació ex 1: lectura "10 lliçons sobre BCN"

12/02/14

+ Explicació emplaçaments

10/02/14

[+] Programa

[B] Deu lliçons sobre Barcelona

12/02/14

una imatge de l'atlas


Sem.02

17/02/14

E. ex1: "10 lliçons sobre BCN"

19/02/14

+ Taller

17/02/14

19/02/14

[+] TIC usages

[+] TIC diversidad_repetición

una imatge de l'atlas


Sem.03

24/02/14

+ Presentació ex 2: ATLAS

[cada grup ha d'escollir emplaçament]

+ Tic01: metodo_inspiración

26/02/14

+ Conferència Àrea Metropolitana

+ Taller

24/02/14

[+] Cartografies BARCELONA

[+] Cartografia 1:1000

[+] Cartografia 1:5000

[+] Cartografia 1:25000

[+] Cartografia 1:1000 CartoBCN

26/02/14

[+] Material

[+] Conferència AMB

[+] TIC metodo_inspiración

una imatge de l'atlas


Sem.04

03/03/14

NO LECTIU

05/03/14

E. ex2: ATLAS

+ Presentacions Ex2: Atlas

03/03/14

NO LECTIU

05/03/14

+ ex2.Atlas[up]

[+] Cartografia 1:1000 de l'AMB

[+] Planejament vigent AMB

[+] Presentacions àmbits exalumnes

una imatge de l'atlas


Sem.05

10/03/14

+ Taller

12/03/14

+ Taller

10/03/14

PU(c) àmbits

12/03/14

una imatge de l'atlas


Sem.06

17/03/14

ENTREGA 1

+ PFC

19/03/14

+ Presentacions ENTREGA 1

17/03/14

+ E1[up]

19/03/14

una imatge de l'atlas


Sem.06

24/03/14

+ Taller

26/03/14

+ Taller

24/03/14

[+] TIC representació

26/03/14

una imatge de l'atlas


Sem.06

31/04/14

+ Taller

02/04/14

+ Taller

31/04/14

02/04/14

una imatge de l'atlas


Sem.06

07/04/14

ENTREGA 2

+ PFC

09/04/14

+ Taller

07/04/14

+ E2[up]

09/04/14

una imatge de l'atlas


Sem.07

14/04/14

NO LECTIU

16/04/14

NO LECTIU

14/04/14

16/04/14

una imatge de l'atlas


Sem.08

21/04/14

NO LECTIU

23/04/14

+ Taller

21/04/14

23/04/14

una imatge de l'atlas


Sem.09

28/04/14

+ Taller

30/04/14

+ Taller

28/04/14

30/04/14

una imatge de l'atlas


Sem.10

05/05/14

+ PFC

07/05/14

+ PFC

05/05/14

07/05/14

una imatge de l'atlas


Sem.11

12/05/14

ENTREGA 3

+ presentació E3

14/05/14

+ Taller

12/05/14

+ E3[up]

14/05/14

una imatge de l'atlas


Sem.12

19/05/14

+ Taller

21/05/14

+ Taller

19/05/14

BLOG PASSATGES

21/05/14

una imatge de l'atlas


Sem.13

26/05/14

+ PFC

28/05/14

+ ÚLTIMA CORRECCIÓ

26/05/14

28/05/14

[BASES ENTREGA FINAL]

una imatge de l'atlas


Sem.14

N O __ L E C T I U


Sem.16

10/06/14

ENTREGA FINAL PUc QP1314

aula Taller 10:00 - 14:00

11/06/14

PRESENTACIONS PUc QP1314

aula T3 09:00 - 18:00

10/06/14

11/06/14

+ ENTREGA FINAL[up]

una imatge de l'atlas